Karjerui NE! Mes kovojame Apie karjerą Margionys Kontaktai Balsai
8101
9
2010 12 01

 

Gavome atsakymą iš Dzūkijos nacionalinio parko (DNP), kuriame teigiama, kad DNP raštu kreipėsi į Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentą ir į UAB "Ekokonsultacijos". Rašte direktoriaus Eimutis Gudelevičius mus informavo, kad DNP nuomone poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos rengėjai:

 

  • neatliko poveikio reikšmingumo vertinimo įsteigtoms ar potencialioms "Natura 2000" teritorijoms,
  • neįvertino iškasenų transportavimo poveikio turistų srautams ir regiono keliams.

 

DNP taip pat pareikalavo, kad Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba būtų pakviesta dalyvauti poveikio aplinkai vertinimo procese vertinimo subjekto teisėmis. Dėkojame DNP už parodytą iniciatyvą ir rūpinimąsi mūsų krašto kultūrinių ir gamtinių vertybių išsaugojimu!

 

Čia galite pasiskaityti Dzūkijos nacionalinio parko: (1) atsakymą Margionių kaimo bendruomenei, (2) raštą Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentui, (3) raštą UAB "Ekokonsultaciojos" ir UAB "Baltijos karjerai"