Karjerui NE! Mes kovojame Apie karjerą Margionys Kontaktai Balsai
8101
9
2011 01 12
 

Rajoninė spauda informavo, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymu Nr. Ž3-393-(1.5) patvirtinta Margionių kadastro vietovės žemėtvarkos projektui rengti teritorija, kurios plotas 5230,88, iš to skaičiaus 62,98 ha laisva valstybinė žemė. Projekto rengimo pradžia - 2011 sausio 24 d., pabaiga - 2011 m. lapkričio 30 d..  Žemėtvarkos projektą rengia VĮ Valstybinio miškotvarkos instituto inžinierius Laimutis Samuolis.

Išsiuntėme raštą Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Direktoriui p. Kaziui Maksvyčiui, prašydami:

  • Patvirtinti arba paneigti, kad minėta 60,01 ha teritorija, esanti šalia Margionių kaimo (žiūr. pridedamą schemą), kurioje UAB „Baltijos karjerai" planuoja savo ūkinę veiklą, nėra įtraukta į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2010 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. Ž3-393-(1.5) patvirtintą Margionių kadastro vietovės žemėtvarkos projektui rengti teritoriją;
  • Jeigu taip, tai informuoti kokiu pagrindu šis 60,01 ha plotas nėra įtrauktas į Margionių kadastro vietovės žemėtvarkos projektui rengti teritoriją, įvertinti tokio sprendimo  teisėtumą, o tai pat  informuoti, kokių veiksmų numato imtis Jūsų vadovaujama institucija padėčiai ištaisyti.

Čia galite susipažinti su dokumentu