Karjerui NE! Mes kovojame Apie karjerą Margionys Kontaktai Balsai
8101
9
  • UAB „Ekokonsultacijos", „Baltijos karjerų" užsakymu parengė planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitą. Čia nurodoma, kad 60 ha plote, per ateinančius 100 metų bus kasmet iškasama apie 100 tūkstančių m3 smėlio ir žvyro

 

  • 3-4 sunkvežimiai į valandą, ištisus metus veš smėlį ir žvyrą - neišvengiamai link Druskininkų miesto ir pro Dzūkijos nacionalinį parką

 

  • Bus sunaikintas mūsų krašte nusistovėjęs žmogaus ir gamtos balansas - prarasime kultūrines vertybes (žymusis „Margionių klojimo teatras"), dalį mūsų nuostabios gamtos, nukentės turizmo verslas, bus niokojami keliai...

 

  • Kokia iš to nauda valstybei? Vietiniam žmogui? Mūsų nuomone - beveik jokios. Surenkami mokesčiai - minimalūs, žadama, kad bus sukurtos 3-5 naujos darbo vietos...

 

Mieli politikai, bičiuliai, draugai, giminės - padėkite mums. Tik bendromis pilietinės visuomenės pastangomis galime įrodyti, kad Lietuvoje vis dar atsižvelgiama į žmogaus balsą, vis dar vertinami mūsų gamtos ir kultūros turtai, kad neiškeisime to kas brangu mūsų sieloms į bevertį kibirą žvyro. Pasidomėkite šiame puslapyje pateikiama informacija apie mūsų veiksmus ir argumentus, pagalvokite kaip jūs galetumėte mums padėti šioje kovoje, ir veikite išvien su mumis!