Karjerui NE! Mes kovojame Apie karjerą Margionys Kontaktai Balsai
8101
9
2010 05 01

 

Informacija apie parengtą Alytaus apskrities Varėnos rajono savivaldybės Marcinkonių seniūnijos Kabelių žvyro ir smėlio telkinio naudojimo programą, gegužės mėnesį patalpinta Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos tinklalapyje

 

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovo pavadinimas, adresas, telefonas, faksas

 

UAB „Baltijos karjerai", Raudondvario pl. 127, Kaunas, tel.: 8-698-55033

 

Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjo pavadinimas, adresas, telefonas, faksas

 

UAB „Ekokonsultacijos", J. Galvydžio g. 3-205, LT - 08236 Vilnius, tel. (8 5) 2745491, faks. (8 5) 2745491

 

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas

 

Alytaus apskrities Varėnos rajono savivaldybės Marcinkonių seniūnijos Kabelių žvyro ir smėlio telkinio naudojimas

 

Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, gatvė)

 

Alytaus apskritis, Varėnos rajono savivaldybė, Marcinkonių seniūnija

 

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, teiks išvadas

 

  • Alytaus apskrities viršininko administracija
  • Varėnos rajono savivaldybės administracija
  • Kultūros paveldo departamento prie LR kultūros ministerijos Alytaus teritorinis padalinys
  • Alytaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Varėnos priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba
  • Alytaus visuomenės sveikatos centras Varėnos skyrius

 

Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje

 

Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas, Kauno g. 69, LT-62107 Alytus, tel.: 8-315 56746, faks.: 8-315 56732, e-paštas: alytus@ard.am.lt

 

Kur, kada ir iki kada galima susipažinti su planuojamos ūkinės veiklos PAV programa (nurodomas adresas ir laikas, susipažinimui su PAV programa rekomenduojama 10 darbo dienų)

 

Su PAV programa galima susipažinti bei motyvuotus pasiūlymus PAV klausimais galima teikti PAV dokumentų rengėjui, adresu UAB „Ekokonsultacijos", J. Galvydžio g. 3-205, LT - 08236 Vilnius, tel./faks.: 8 5 2745491, el. paštas: inga@ekokonsultacijos.lt ir PAV dokumentų užsakovui - UAB „Baltijos karjerai", Raudondvario pl. 127, LT-47188, Kaunas, tel. 8-698-55033, faks. 8-37-333733

 

Informacija apie tai, kad motyvuoti pasiūlymai teikiami Užsakovui ir PAV dokumentų rengėjui (nurodomas adresas, kontaktiniai duomenys), o pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai

 

Motyvuotus pasiūlymus galima teikti:

 

PAV programos rengėjui - UAB „Ekokonsultacijos", J. Galvydžio g. 3-205, LT - 08236. Vilnius, kontaktinis asmuo - projektų vadovė Inga Silvestravičiūtė, tel./faks.: 8 5 2745491, el. paštas: inga@ekokonsultacijos.lt

 

PAV programos užsakovui - UAB „Baltijos karjerai", Raudondvario pl. 127, LT-47188, Kaunas, tel. 8-698-55033, faks. 8-37-333733, kontaktinis asmuo - direktorius Vytautas Subačius, mob. tel.: 8-698-55033

 

Atsakingai institucijai - Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas, Kauno g.69, LT-62107 Alytus, tel.: 8-315 56746, faks.: 8-315 56732, e-paštas: alytus@ard.am.lt

 

Subjektams:

 

Alytaus apskrities viršininko administracijai, Tvirtovės g. 1/ Naujoji g. 2 LT-62113 Alytus, Tel. (8 315) 71233, Faks. (8 315) 71473, el. paštas: apskritis@alytus.aps.lt

 

Varėnos  rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, LT-65184 Varėna, Tel. (8 310) 32005, Faks. (8 310) 51200, el. paštas: direktorius@varena.lt

 

Kultūros paveldo departamento prie LR kultūros ministerijos Alytaus teritoriniam padaliniui, Birutės g. 3a, LT-62151 Alytus, tel.: (8 315) 25954, el. paštas: alytus@heritage.lt

 

Alytaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Varėnos priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai, Pramonės g. 3B, LT-65210 Varėna, , tel. (8 310) 31062, faksas (8 310) 31001, el. paštas: varena.pgt@vpgt.lt

 

Alytaus visuomenės sveikatos centro Varėnos skyriui, Parko g. 10, LT-65192, Varėna,  tel. (8 310) 31494, faksas (8 310) 31494, el. paštas: varena@alytus.vvspt.lt