Karjerui NE! Mes kovojame Apie karjerą Margionys Kontaktai Balsai
8101
9

 

Pagal LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą, poveikio aplinkai vertinimo subjektai yra "valstybės ir savivaldybių institucijos, nagrinėjančios poveikio apolinkai vertinimo programas bei ataskaitas ir pagal savo kompetenciją teikiančios išvadą".

 

Pagal tą patį įstatymą, "...Atsakinga institucija [Aplinkos ministerija ar kita Vyriausybės įgaliota institucija], išnagrinėjusi [PAV] ataskaitą, poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvadas dėl ataskaitos ir planuojamops ūkinės veiklos galimybių, argumentuotą suinteresuotos visuomenės pasiūlymų įvertinimą, taip pat raštu gautus suinteresuotos visuomenės motyvuotus pasiūlymus...:

 

  1. teikia motyvuotus reikalavimus ataskaitą pataisyti ar papildyti arba
  2. priima sprendimą..."

 

Taigi, galutinį sprendimą leisti ar ne karjerui atsirasti mūsų kaimų pašonėje priims Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas prie Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos. Departamento Direktorius - Česlovas Meržvinskas; Poveikio aplinkai vertinimo ir normatyvų skyriaus Vedėja - Dalė Amšiejienė. Mes tikimės, kad kai prireiks, jie priims teisingą sprendimą!

 

Vertinimo subjektai:

 

Alytaus apskrities viršininko administracija, Tvirtovės g. 1/ Naujoji g. 2 LT-62113 Alytus, Tel. (8 315) 71233, Faks. (8 315) 71473, el. paštas: apskritis@alytus.aps.lt

 

Varėnos rajono savivaldybės administracija, Vytauto g. 12, LT-65184 Varėna, Tel. (8 310) 32005, Faks. (8 310) 51200, el. paštas: direktorius@varena.lt

 

Kultūros paveldo departamento prie LR kultūros ministerijos Alytaus teritorinis padalinys, Birutės g. 3a, LT-62151 Alytus, tel.: (8 315) 25954, el. paštas: alytus@heritage.lt

 

Alytaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Varėnos priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, Pramonės g. 3B, LT-65210 Varėna, tel. (8 310) 31062, faksas (8 310) 31001, el. paštas: varena.pgt@vpgt.lt

 

Alytaus visuomenės sveikatos centro Varėnos skyrius, Parko g. 10, LT-65192, Varėna,  tel. (8 310) 31494, faksas (8 310) 31494, el. paštas: varena@alytus.vvspt.lt

 

Mes siūlome, kad vertinimo subjektais taip pat taptų:

 

  • Druskininkų savivaldybė
  • Generalinė miškų urėdija (Druskininkų miškų urėdija)
  • Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (VĮ „Alytaus regiono keliai")
  • Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (Dzūkijos nacionalinis parkas)