Asociacija „Margionių kaimo bendruomenė“ baigė įgyvendinti projektą „Poilsio ir laisvalaikio infrastruktūros sukūrimas Margionių kaime“

 Asociacija „Margionių kaimo bendruomenė“ baigė įgyvendinti projektą „Poilsio ir laisvalaikio infrastruktūros sukūrimas Margionių kaime“ pagal ŽŪM nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teiktą paraišką. Pagrindinis projekto tikslas – bendruomeniškumo skatinimas Margionių kaime. Projekto tikslas bus pasiektas sukuriant kaimo bendruomenės ir svečių traukos centrą Margionių kaime. Numatomas projekto uždavinys – sukurti bendruomenės traukos centrą Varėnos r. savivaldybės skirtame sklype. Projekto vertė – 5000 eurų, kurio dėka kaime įsikūrė tikra poilsio ir laisvalaikio oazė. Projektas įgyvendintas Margionių kaime, bendruomenei priskirtame sklype. Projekto įgyvendinimui buvo ruošiamasi keletą metų. Dar 2012 m. Varėnos rajono savivaldybės taryba lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T-VII-525 priskyrė sklypą visuomenėms poreikiams. 2016 metais už nuosavas lėšas buvo parengtas kūdros iškasimo techninis projektas, gauti visi suderinimai ir leidimai vykdyti projekte numatytas veiklas. 2017 metais, panaudojant ilgamečių asociacijos „Margionių kaimo bendruomenė“ rėmėjų UAB „Baltisches Haus“ 2000 eurų paramą, iškastas tvenkinys. 2018 metais parengtas projektas „Poilsio ir laisvalaikio infrastruktūros sukūrimas Margionių kaime“ 5000 eurų nacionalinei paramai iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos gauti. Pastangos nenuėjo veltui, konkursą laimėjome ir pradėjome projekto įgyvendinimą. Prie projekto įgyvendinimo prisidėjo ir Varėnos rajono savivaldybė, prisidėjusi 900 eurų. Įgyvendinus projektą „Poilsio ir laisvalaikio infrastruktūros sukūrimas Margionių kaime“ neatpažįstamai pasikeitė Margionių kaimo pradžioje iškastas tvenkinys: sutvarkyta pakrantė, pasėta žolė, įrengtas pliažas, tinklinio aikštelė. Pastatytos supynės, pavėsinė, smėlio dėžė, persirengimo kabina, tiltelis, tvora. 
Spalio 6 dieną, gausiai susirinkus Margionių kaimo gyventojams bei svečiams, iškilmingai buvo atidarytas Margionių tvenkinys. Tikimės, jog naujai įrengta aktyvaus poilsio ir laisvalaikio erdvė ženkliai prisidės prie Margionių kaimo patrauklumo. Kviečiame visus lankytis sutvarkytoje erdvėje. Labai prašome negadinti kuriamo grožio, o jį puoselėti! Būkime kaimyniški, bendruomeniški – padėkime, prisidėkime, saugokime tai, ką sukūrėme!

2017 m. balandžio 1 d. (šeštadienį) 14 val. Klojimo teatre įvyks Margionių kaimo bendruomenės visuotinis susirinkimas.

S K E L B I M A S

 

2017 m. balandžio 1 d. (šeštadienį) 14 val. Klojimo teatre įvyks Margionių kaimo bendruomenės visuotinis susirinkimas.

 

Darbotvarkė:

1. Finansinės atskaitomybės (balanso) už 2016 m. tvirtinimas.

2. Dėl pritarimo kreiptis į ŽŪM dėl paramos projektui „Poilsio ir laisvalaikio infrastruktūros sukūrimas Margionių kaime“ (dėl tvenkinuko).

 

Bendruomenės narių dalyvavimas būtinas

PRAŠOME 2 PROC. GPM PERVESTI ASOCIACIJAI “MARGIONIŲ KAIMO BENDRUOMENĖ”!

Mielieji,

PRAŠOME 2 PROC. GPM PERVESTI ASOCIACIJAI “MARGIONIŲ KAIMO BENDRUOMENĖ”!

2009 m. įkurta asociacija „Margionių kaimo bendruomenė“, kurios steigimo tikslas – suburti Margionių kaime gyvenančius, dirbančius, iš šio kaimo kilusius ar kitaip susijusius asmenis Margionių kaimo bendruomenės problemoms spręsti, tęsti bei puoselėti gražias kaimo tradicijas, saugoti kultūrinį paveldą. Bendradarbiaudami su rėmėjais įrengėme vandens gręžinį kaimo kapinėse, atstatėme kaimo kryžių, išleidome etnografinio ansamblio kompaktinę plokštelę „Margionių kaimo dainos“, suorganizavome fotografijų parodą Klojimo teatre, pasiekėme, jog per kaimą būtų nutiestas asfaltuotas kelias, kasmet organizuojame „Darom“ talką, Joninių, Rudenėlio ir Kalėdų šventes, kartu su Varėnos raj. kultūros skyriumi – „Cicnaginės“ saviveiklinių teatrų šventę Margionių klojimo teatre, Margionių kaimo etnografinį ansamblį papildėme naujais nariais ir  subūrėme vyrų muzikantų kapelą.

Per artimiausius metus numatome:

·       parengti tvenkinio kasimo projektą ir įrengti poilsio zoną prie iškasto tvenkinio;

·       išsaugoti gamtos paminklą – kaimo drevę ir sutvarkyti aplinką šalia drevės;

·       dėti pastangas, kad Dzūkijos nacionalinio parko direkcija suremontuotų kiaurą Margionių klojimo teatro stogą ne vėliau kaip iki jo 90 metų jubiliejaus;

·       sukurti Margionių kaimo ženklą/logotipą/herbą;

·       suorganizuoti kasmetines Joninių, Rudenėlio ir Kalėdų šventes;

·       sustiprinti bendruomenės materialinę bazę įsigyjant vaizdo aparatūrą, tautinius drabužius vyrų kapelai ir kt.

·       sudaryti sąlygas turistams ir svečiams aplankyti Margionių klojimo teatrą ir kitas lankytinas vietas.

Maloniai prašome iki gegužės 1 d. už 2016 m. pervesti 2 % pajamų mokestį asociacijai „Margionių kaimo bendruomenė“ internetu.

Pildant 2 proc. specialios formos prašymą FR0512 (internetinis puslapis www.vmi.lt ), turi būti nurodyta:
• ataskaitinis mokestinis laikotarpis – 2016;
• nuolatinio Lietuvos gyventojo vardas, pavardė, nuolatinė gyvenamoji vieta, asmens kodas;
• paramos gavėjo identifikacinis numeris (organizacijos kodas) – 302440834
• organizacijos banko sąskaitos numeris LT21 7300 0101 1838 0321 
• paramos gavėjo pavadinimas – Asociacija „Margionių kaimo bendruomenė“
• buveinės adresas – Šaltinio 12, Margionių km., Marcinkonių sen., Varėnos raj.

Būsime labai dėkingi už Jūsų paramą ir lauksime apsilankant mūsų kaime, kad įsitikintumėte, kad parama panaudota tinkamai ir Jūsų gerumas nenuėjo veltui.