PRAŠOME 2 PROC. GPM PERVESTI ASOCIACIJAI “MARGIONIŲ KAIMO BENDRUOMENĖ”!

Mielieji,

PRAŠOME 2 PROC. GPM PERVESTI ASOCIACIJAI “MARGIONIŲ KAIMO BENDRUOMENĖ”!

2009 m. įkurta asociacija „Margionių kaimo bendruomenė“, kurios steigimo tikslas – suburti Margionių kaime gyvenančius, dirbančius, iš šio kaimo kilusius ar kitaip susijusius asmenis Margionių kaimo bendruomenės problemoms spręsti, tęsti bei puoselėti gražias kaimo tradicijas, saugoti kultūrinį paveldą. Bendradarbiaudami su rėmėjais įrengėme vandens gręžinį kaimo kapinėse, atstatėme kaimo kryžių, išleidome etnografinio ansamblio kompaktinę plokštelę „Margionių kaimo dainos“, suorganizavome fotografijų parodą Klojimo teatre, pasiekėme, jog per kaimą būtų nutiestas asfaltuotas kelias, kasmet organizuojame „Darom“ talką, Joninių, Rudenėlio ir Kalėdų šventes, kartu su Varėnos raj. kultūros skyriumi – „Cicnaginės“ saviveiklinių teatrų šventę Margionių klojimo teatre, Margionių kaimo etnografinį ansamblį papildėme naujais nariais ir  subūrėme vyrų muzikantų kapelą.

Per artimiausius metus numatome:

·       parengti tvenkinio kasimo projektą ir įrengti poilsio zoną prie iškasto tvenkinio;

·       išsaugoti gamtos paminklą – kaimo drevę ir sutvarkyti aplinką šalia drevės;

·       dėti pastangas, kad Dzūkijos nacionalinio parko direkcija suremontuotų kiaurą Margionių klojimo teatro stogą ne vėliau kaip iki jo 90 metų jubiliejaus;

·       sukurti Margionių kaimo ženklą/logotipą/herbą;

·       suorganizuoti kasmetines Joninių, Rudenėlio ir Kalėdų šventes;

·       sustiprinti bendruomenės materialinę bazę įsigyjant vaizdo aparatūrą, tautinius drabužius vyrų kapelai ir kt.

·       sudaryti sąlygas turistams ir svečiams aplankyti Margionių klojimo teatrą ir kitas lankytinas vietas.

Maloniai prašome iki gegužės 1 d. už 2016 m. pervesti 2 % pajamų mokestį asociacijai „Margionių kaimo bendruomenė“ internetu.

Pildant 2 proc. specialios formos prašymą FR0512 (internetinis puslapis www.vmi.lt ), turi būti nurodyta:
• ataskaitinis mokestinis laikotarpis – 2016;
• nuolatinio Lietuvos gyventojo vardas, pavardė, nuolatinė gyvenamoji vieta, asmens kodas;
• paramos gavėjo identifikacinis numeris (organizacijos kodas) – 302440834
• organizacijos banko sąskaitos numeris LT21 7300 0101 1838 0321 
• paramos gavėjo pavadinimas – Asociacija „Margionių kaimo bendruomenė“
• buveinės adresas – Šaltinio 12, Margionių km., Marcinkonių sen., Varėnos raj.

Būsime labai dėkingi už Jūsų paramą ir lauksime apsilankant mūsų kaime, kad įsitikintumėte, kad parama panaudota tinkamai ir Jūsų gerumas nenuėjo veltui.