Bendruomenė

21-4cdfc466c6d8a-640x480

Asociacija „Margionių kaimo bendruomenė" įkurta 2009 m. rugsėjo 24 dieną. Asociacija veikia aplinkos apsaugos, infrastruktūros tobulinimo, kultūrinio ir etnografinio paveldo išsaugojimo, socialinės apsaugos, švietimo bei kultūros srityse. Asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai ir juridiniai asmenys, Margionių kaime nuolat gyvenantys, ir/ar jame ne trumpesnį nei 2 (dviejų) metų laikotarpį valdantys bei prižiūrintys nekilnojamąjį turtą bei su jais susiję asmenys, susipažinę ir pritariantys Asociacijos tikslams ir uždaviniams. Asociacija „Margionių kaimo bendruomenė" turi Visuotinį narių susirinkimą, Valdybą ir asociacijos Vadovą.

Tikslai:

 • suburti Margionių kaime gyvenančius, dirbančius, iš šio kaimo kilusius ar kitaip susijusius asmenis Margionių kaimo bendruomenės problemoms spręsti
 • skatinti Margionių kaimo bendruomenės narių pilietinį aktyvumą, bendruomeniškumą, stiprinti jų organizuotumą ir sugebėjimą atstovauti bendruomenės interesus
 • atstovauti ir ginti visuomenėje bei valdžios institucijose Margionių kaimo bendruomenės interesus
 • teikti įvairiapusią informaciją ir pagalbą bendruomenės nariams
 • rūpintis Margionių kaimo gamtos apsauga, kraštovaizdžio išsaugojimu, augalijos bei miškininkystės puoselėjimu ir priežiūra
 • plėtoti ir tobulinti Margionių kaimo infrastruktūrą
 • rūpintis kaimo plėtra, kultūrinio-istorinio paveldo išsaugojimu, kaimo švenčių, tradicijų bei amatų atgaivinimu ir plėtojimu, skatinti domėjimąsi Margionių kaimu ir krašto istorija
 • skatinti bendruomenės narius aktyviai dalyvauti bendruomenės kultūriniame gyvenime
 • skleisti informaciją apie bendruomenės veiklą
 • rūpintis bendruomenės narių švietimu
 • rūpintis visuomeniškumo, savitarpio pagalbos ugdymu; tautinių amatų atgaivinimu, plėtojimu bei verslumu
 • padėti bendruomenės nariams realizuoti savo dabartinį potencialą bei padėti pasijusti pilnaverčiais visuomenės nariais