Margionių kaimo bendruomenės 10 metų jubiliejaus šventės „Margionių kaimelis-mielas kaip tėvelis“ įspūdžiai

 Rudeniškai gražią rugsėjo 21-ios popietę margioniškiai, jų vaikai ir anūkai, kaimynai ir draugai rinkosi į Margionių klojimo teatrą. Čia jie minėjo savo bendruomenės įkūrimo 10-metį.

 Asociacija „Margionių kaimo bendruomenė“ įkurta 2009 m. rugsėjo 24 dieną. Pirmojo susirinkimo metu buvo išrinkta bendruomenės valdyba, o valdybos pirmininke – Lina Vosylienė. Šiandien bendruomenės narių turime jau daugiau nei kaime gyvenančių – 72. Per 10-metį keitėsi ir bendruomenės pirmininkai. Asociacijos vadovu buvo išrinktas Arūnas Gulgys, vėliau – Povilas Stonkus. 

 Asociacija jau per pirmąjį visuotinį narių susirinkimą apsvarstė ir susirašė darbus, kuriuos atlikti prašė Margionių kaimo gyventojai. 2011 m. iškasėme gręžinį kaimo kapinaitėse, 2012 m. atstatėme kaimo Kryžių. Už tai esame dėkingi ir tariame nuoširdų Ačiū UAB „Baltisches Haus“. 2014 m. Varėnos rajono savivaldybė apšvietė dalį kaimo pagrindinės gatvės, o 2016 m. savivaldybė skyrė lėšų šios gatvės asfaltavimui. Tais pačiais metais asociacija sumanė įamžinti senovines Margionių kaimo dainas, kurias įdainavo etnografinio ansamblio dainininkės. 2018m. kreipėmės Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai pagal antrąją veiklos sritį, projektą pavadinę „Poilsio ir laisvalaikio infrastruktūros sukūrimas Margionių kaime“ ir gavome paramą, kurios dėką kaime atsirado patraukli poilsio vieta šalia tvenkinio. Esame raštingi ir veiklūs, todėl nepraleidome Varėnos rajono savivaldybės kvietimų teikti paraiškas. Tad pridėję savų lėšų įsigijome diktofoną (2012 m.), tautinių drabužių komplektą (2014 m.), garso aparatūrą (2015 m.), krūmapjovę (2017 m.). 2018 vykdėme socialinį projektą „Lietuvos šimtmečio proga spausdinto žodžio dovana Margionių kaimo senoliams“, kurio metu 16 asmenų (pensininkams ir kitiems socialiai remtiniems) užsakėmė rajoninius laikraščius bei pastatėme gražią bibliotekėlę – „Knygų namelį“. Darbus vardyti būtų galima ir toliau. Tačiau, matyt, svarbiausia tai, kad per 10-metį labai pasikeitė ir patys Margionys. Čia daugelis noriai tvarkosi aplinką, nuoširdžiai bendrauja ir vienas kitam prireikus ištiesia pagalbos ranką. 

 Kaip ir kasmet, atėjus rudeniui, norisi apmąstyti nuveiktus darbus, pasidžiaugti laimėjimais ir smagiai pabūti su draugais ir kaimynais. Margionių bendruomenė ta proga tradiciškai rengia Rudenėlio šventę. Šiais metais šventėje „Margionių kaimelis – mielas kaip tėvelis“, kurią iš dalies finansavo Lietuvos Respublikos ŽŪM,  paminėtas ir bendruomenės įkūrimo dešimtmetis.

 Šventinė diena prasidėjo prie Margionių tvenkinuko, kur simboliškai buvo pasodinti 10 ąžuoliukų. Vėliau tylos minute, gėlių puokštėmis ir bendra malda kaimo kapinaitėse buvo pagerbti jau išėjusieji asociacijos steigėjai. Vidurdienį prie Klojimo teatro smagiai šurmuliavo turgelis. Čia buvo galima įsigyti įvairių daržo bei miško gėrybių, natūralios kosmetikos bei arbatos, dirbinių bei namų apyvokos daiktų iš medžio, dzūkiškų rinktinių juostų. Rudens gėrybių parodoje-konkurse varžėsi didžiausi moliūgai, cukinijos, įdomiausios daržovės bei daržovių kompozicijos. 

  Į šventinę popietę rinkosi ne tik Margionių ir aplinkinių kaimų gyventojai, bet ir svečiai: Varėnos rajono savivaldybės meras Algis Kašėta su žmona, Marcinkonių seniūnijos seniūnas Vilius Petraška su žmona, Kabelių ir Marcinkonių parapijų klebonas Raimundas Macidulskas, LR Seimo narė Virginija Vingrienė, Marcinkonių kaimo bendruomenės, Kabelių kaimo bendruomenės bei Darželių kaimo bendruomenės atstovai. Asociacijos valdybos pirmininkė nuoširdžiai dėkojo visiems susirinkusiems, trumpai apžvelgė nuveiktus darbus bendruomenėje. Daug šiltų ir gerų žodžių negailėjo bendruomenės steigėjams, kurie išdrįso žengti tą pirmą žingsnelį link bendruomenės atsiradimo. Bendruomenės steigėjams buvo įteiktos atminimo dovanėlės – vardiniai suvenyriniai angelai. Bendruomenės šventėje nebuvo nė vieno užmiršto. Visi dovanų gavo leidinuką „Margionių kaimo bendruomenei – 10 metų“, kurio išleidimą iš dalies finansavo Lietuvos Respublikos ŽŪM. 

 Šventinę programą papuošė Margionių Klojimo teatras, šiemet atšventęs garbingą 90 metų jubiliejų, suvaidinęs J. Vilkutaičio-Keturakio komediją „Ameriką pirtyje“, kurią režisavo Rimutė Avižinienė. Na, o vakarą baigėme smagiai trypdami ir dainuodami kartu su folkloro grupe „Ratilai“ bei stebėdami fejerverkus. Šventės dalyviai dar ilgai nesiskirstė, šiltai bendravo ir šnekučiavosi prie gausiai nukrauto vaišių stalo. Smagu švęsti, kai savo darbų kraitėje turi 10 metų prasmingų darbų, kurie puošia bendruomenę ir suartina žmones. Sekmadienio rytą Kabelių parapijos klebonas kun. Raimundas Macidulskas aukojo šv. Mišias už kaime ir kitur gyvenančius ir jau anapilin iškeliavusius Margionių kaimo žmones, iškilmingai pašventino bendruomenės vėliavą.