Asociacija „Margionių kaimo bendruomenė“ baigė įgyvendinti projektą „Poilsio ir laisvalaikio infrastruktūros sukūrimas Margionių kaime“

 Asociacija „Margionių kaimo bendruomenė“ baigė įgyvendinti projektą „Poilsio ir laisvalaikio infrastruktūros sukūrimas Margionių kaime“ pagal ŽŪM nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teiktą paraišką. Pagrindinis projekto tikslas – bendruomeniškumo skatinimas Margionių kaime. Projekto tikslas bus pasiektas sukuriant kaimo bendruomenės ir svečių traukos centrą Margionių kaime. Numatomas projekto uždavinys – sukurti bendruomenės traukos centrą Varėnos r. savivaldybės skirtame sklype. Projekto vertė – 5000 eurų, kurio dėka kaime įsikūrė tikra poilsio ir laisvalaikio oazė. Projektas įgyvendintas Margionių kaime, bendruomenei priskirtame sklype. Projekto įgyvendinimui buvo ruošiamasi keletą metų. Dar 2012 m. Varėnos rajono savivaldybės taryba lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T-VII-525 priskyrė sklypą visuomenėms poreikiams. 2016 metais už nuosavas lėšas buvo parengtas kūdros iškasimo techninis projektas, gauti visi suderinimai ir leidimai vykdyti projekte numatytas veiklas. 2017 metais, panaudojant ilgamečių asociacijos „Margionių kaimo bendruomenė“ rėmėjų UAB „Baltisches Haus“ 2000 eurų paramą, iškastas tvenkinys. 2018 metais parengtas projektas „Poilsio ir laisvalaikio infrastruktūros sukūrimas Margionių kaime“ 5000 eurų nacionalinei paramai iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos gauti. Pastangos nenuėjo veltui, konkursą laimėjome ir pradėjome projekto įgyvendinimą. Prie projekto įgyvendinimo prisidėjo ir Varėnos rajono savivaldybė, prisidėjusi 900 eurų. Įgyvendinus projektą „Poilsio ir laisvalaikio infrastruktūros sukūrimas Margionių kaime“ neatpažįstamai pasikeitė Margionių kaimo pradžioje iškastas tvenkinys: sutvarkyta pakrantė, pasėta žolė, įrengtas pliažas, tinklinio aikštelė. Pastatytos supynės, pavėsinė, smėlio dėžė, persirengimo kabina, tiltelis, tvora. 
Spalio 6 dieną, gausiai susirinkus Margionių kaimo gyventojams bei svečiams, iškilmingai buvo atidarytas Margionių tvenkinys. Tikimės, jog naujai įrengta aktyvaus poilsio ir laisvalaikio erdvė ženkliai prisidės prie Margionių kaimo patrauklumo. Kviečiame visus lankytis sutvarkytoje erdvėje. Labai prašome negadinti kuriamo grožio, o jį puoselėti! Būkime kaimyniški, bendruomeniški – padėkime, prisidėkime, saugokime tai, ką sukūrėme!