Asociacija „Margionių kaimo bendruomenė“ 2023 m. įgyvendino projektą „Margionių klojimo teatro pastato fasadinių durų kapitalinis remontas“

Asociacija „Margionių kaimo bendruomenė“ 2023 m. įgyvendino projektą „Margionių klojimo teatro pastato fasadinių durų kapitalinis remontas“ pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonė „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“.

 

Balsuokite už mūsų projektą “Išsaugokime šilinių dzūkų kultūros židinį – Margionių klojimo teatrą”.

Kovo mėnesį teikėme paraišką dalyvauti „Maximos“ programos „Mes – bendruomenė“ konkurse ir šiandien oficialiai pranešta, jog praėjome į antrąjį atrankos etapą!

Komisijos nariai įvertino pateiktas paraiškas ir atrinko labiausiai temą bei konkurso nuostatus atitinkančias.

Antrojo etapo metu paraiškas vertins antroji, vidinė komisija, o taip pat vyks internetinis balsavimas, kuris turės 10 proc. įtaką galutiniam rezultatui.

Tad mielai kviečiame Jus, visus bendruomenės narius, draugus, mylinčius Margionis ir klojimo teatrą, balsuoti už mūsų projektą "Išsaugokime šilinių dzūkų kultūros židinį – Margionių klojimo teatrą". 

Balsuoti galima iki gegužės 7 dienos.

Balsavimą rasite: https://www.maxima.lt/mes-bendruomene-2020

Jūsų balsų mums labai reikia!

 

2017 m. balandžio 1 d. (šeštadienį) 14 val. Klojimo teatre įvyks Margionių kaimo bendruomenės visuotinis susirinkimas.

S K E L B I M A S

 

2017 m. balandžio 1 d. (šeštadienį) 14 val. Klojimo teatre įvyks Margionių kaimo bendruomenės visuotinis susirinkimas.

 

Darbotvarkė:

1. Finansinės atskaitomybės (balanso) už 2016 m. tvirtinimas.

2. Dėl pritarimo kreiptis į ŽŪM dėl paramos projektui „Poilsio ir laisvalaikio infrastruktūros sukūrimas Margionių kaime“ (dėl tvenkinuko).

 

Bendruomenės narių dalyvavimas būtinas

PRAŠOME 2 PROC. GPM PERVESTI ASOCIACIJAI “MARGIONIŲ KAIMO BENDRUOMENĖ”!

Mielieji,

PRAŠOME 2 PROC. GPM PERVESTI ASOCIACIJAI “MARGIONIŲ KAIMO BENDRUOMENĖ”!

2009 m. įkurta asociacija „Margionių kaimo bendruomenė“, kurios steigimo tikslas – suburti Margionių kaime gyvenančius, dirbančius, iš šio kaimo kilusius ar kitaip susijusius asmenis Margionių kaimo bendruomenės problemoms spręsti, tęsti bei puoselėti gražias kaimo tradicijas, saugoti kultūrinį paveldą. Bendradarbiaudami su rėmėjais įrengėme vandens gręžinį kaimo kapinėse, atstatėme kaimo kryžių, išleidome etnografinio ansamblio kompaktinę plokštelę „Margionių kaimo dainos“, suorganizavome fotografijų parodą Klojimo teatre, pasiekėme, jog per kaimą būtų nutiestas asfaltuotas kelias, kasmet organizuojame „Darom“ talką, Joninių, Rudenėlio ir Kalėdų šventes, kartu su Varėnos raj. kultūros skyriumi – „Cicnaginės“ saviveiklinių teatrų šventę Margionių klojimo teatre, Margionių kaimo etnografinį ansamblį papildėme naujais nariais ir  subūrėme vyrų muzikantų kapelą.

Per artimiausius metus numatome:

·       parengti tvenkinio kasimo projektą ir įrengti poilsio zoną prie iškasto tvenkinio;

·       išsaugoti gamtos paminklą – kaimo drevę ir sutvarkyti aplinką šalia drevės;

·       dėti pastangas, kad Dzūkijos nacionalinio parko direkcija suremontuotų kiaurą Margionių klojimo teatro stogą ne vėliau kaip iki jo 90 metų jubiliejaus;

·       sukurti Margionių kaimo ženklą/logotipą/herbą;

·       suorganizuoti kasmetines Joninių, Rudenėlio ir Kalėdų šventes;

·       sustiprinti bendruomenės materialinę bazę įsigyjant vaizdo aparatūrą, tautinius drabužius vyrų kapelai ir kt.

·       sudaryti sąlygas turistams ir svečiams aplankyti Margionių klojimo teatrą ir kitas lankytinas vietas.

Maloniai prašome iki gegužės 1 d. už 2016 m. pervesti 2 % pajamų mokestį asociacijai „Margionių kaimo bendruomenė“ internetu.

Pildant 2 proc. specialios formos prašymą FR0512 (internetinis puslapis www.vmi.lt ), turi būti nurodyta:
• ataskaitinis mokestinis laikotarpis – 2016;
• nuolatinio Lietuvos gyventojo vardas, pavardė, nuolatinė gyvenamoji vieta, asmens kodas;
• paramos gavėjo identifikacinis numeris (organizacijos kodas) – 302440834
• organizacijos banko sąskaitos numeris LT21 7300 0101 1838 0321 
• paramos gavėjo pavadinimas – Asociacija „Margionių kaimo bendruomenė“
• buveinės adresas – Šaltinio 12, Margionių km., Marcinkonių sen., Varėnos raj.

Būsime labai dėkingi už Jūsų paramą ir lauksime apsilankant mūsų kaime, kad įsitikintumėte, kad parama panaudota tinkamai ir Jūsų gerumas nenuėjo veltui.

Išasfaltuota pagrindinė kaimo gatvė

Margionių kaimo gyventojai, svečiai ir turistai gali džiaugtis, dardėti žvyrkeliu per kaimą jau nebereikia. Rugsėjo paskutinę dieną buvo išasfaltuota pagrindinė kaimo gatvė. Šaltinio gatvės 1,035 km ilgio atkarpos kapitalinio remonto darbus – asfaltavimą bei abiejų gatvės pusių kelkraščių įrengimą – iš Kelių priežiūros programos lėšų atliko UAB „Eurovia Lietuva". Atliktų darbų vertė – 47,5 tūkst. Eur. 

123